Day 4) First day spent on the beach near Lisbon. We spent it by whole day lesson of surfing. First time me trying that and to be honest, I love that. It was exhausting. Because of the sun and it's pretty a bit of work out. But I did learn basics, safety instructions and I did stand on the board for couple of times. Trust me, you will feel fantastically :D
Definitely I will go next time surfing!

Den 4) První den, který jsme byli na pláži poblíž Lisabonu. Strávili jsme celý den surfováním. Moje první zkušenost se surfováním, a popravdě, je to úžasný. Sice to bylo namáhající, kvůli slunku a taky pěkne procvičení to bylo. Ale uznávám, že jsem se naučila základy, bezpečnosti a také jsem několikrát stala na surfu. Věřte mi, budete se cítit fantasticky.
Určitě příště bych na to šla znovu!Day 5)
For this day we make a trip to Belem area where we visited a monastery, a tower and a monument. Together with a modern art museum close to it. A day spent on the coast of river Tejo.

Dnešním dnem jsme strávili výletem do Belému kde jsme navštívili kláštěr, věž a jednu památku. Také jsme šli do blízkého muzea moderního uměni. Den stravený poblíž pobřeží řeky Tejo.


               Find me as well on facebook / twitter / instagram / bloglovin' / tumblr / shop my closet