Hello again,
holidays are in a full run and I have less time to be online therefore no updates from me.
Now here I am to do a small sum up of Day 2 and Day 3 in Lisbon. Especially it's mostly a photo diary of how I spent my day here:)

Opět vás zdravím,
prázdniny jsou stále v plném proudu tudíž mám málo čas psát příspěvky, i celkově být online.
Ale nyní jsem zde a zde je článek o mém druhém a 3. dni v Lisabonu. Je to spíše photo diář o tom co zde prožívám:)

Day 2) The city walk and the walk to see Lisboa by night.  Passed though major sight seeings located around the city center. Including the cathedral, castle, arch, squares, elevator and major street with shops:D
As well as went for a walk to a viewpoint over beautiful Lisbon. Have seen the typical red roof tops here as well as the Tejo river.

Den 2) Procházka městem a také noční Lisbon, byl plán na další den. Viděli jsme skoro všechna větší památky, které byly kolem sebe v centru města. Patří tam například hrad, oblouk, výtah, katedrála, náměstí a také krasné místo s výhledem na typická Portugalské červené střechy s řekou Tejo v dálce.


Day 3)  We went for a long walk on a sunny day on the coast of the river Tejo to the longest bridge in Europe, named Vasco de Gama. We had passed the tower and after that we pop in to the apparently again largest Ocenario here. After whole day on the sun we went to the nearest shopping mall here and spent the rest of the afternoon/early evening here. Oriente, is the area in which are all of this monuments is the modern-est in here ( I assume). Love the architecture and builduings here:)
Enjoy photos:)

Den 3.) Šli jsme na dlouhou procházku během slunečného dne na pobřeží řeky Tejo k nejdelšímu mostu v Evropě, jménem Vasco de Gama. Prošli jsme i věží a posléze jsme zašli do největšího ocenaria v Evropě, říká se to. Po dlouhém náročném dni na slunci jsme zašli na blizké nákupní centrum kde jsme zůstali pozbytek odpoledne a brykého večera. Oriente, již je jméno pro tento oblast kde se nachází tyto pamatky, zde je to hodně moderní čtvrť. (alespoň podle mého mínění). Zbožňuji tu architekturu budov zde:)


You may also follow my instagram for recent updates:)

Můžete též sledovat můj instagram pro nejnovější fotky :)

                Find me as well on facebook / twitter / instagram / bloglovin' / tumblr / shop my closet