January photo shooting

Model: Natalie Kotkova
Make-up: Viki
Designer, Styling: Mirka Talavaskova


1 Comments: